Colgate-Palmolive Co. (CL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 775 000 832 000 888 000 906 000 736 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 760 000 576 000 513 000 433 000 407 000
Należności w tys. USD 1 504 000 1 297 000 1 264 000 1 440 000 1 400 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 004 000 4 051 000 4 404 000 4 038 000 3 341 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,76 0,67 0,61 0,69 0,76

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($775 000K + $760 000K + $1 504 000K) ÷ $4 004 000K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Colgate-Palmolive Co.
CL
0,76
Church & Dwight Co., Inc.
CHD
0,63
Procter & Gamble Co.
PG
0,44