Colgate-Palmolive Co. (CL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 3,72 4,16 3,86 4,55 5,05
Rotacja należności 11,95 13,43 13,03 10,90 11,10
Rotacja zobowiązań 4,98 4,76 4,63 5,15 5,17
Rotacja kapitału pracującego 16,20 50,35 111,30 34,39

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 98,07 87,65 94,61 80,24 72,27
Cykl należności dni 30,55 27,17 28,01 33,49 32,87
Cykl zobowiązań dni 73,34 76,62 78,78 70,90 70,65

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,17 4,67 4,43 4,18 4,01
Rotacja aktywów razem 1,14 1,16 1,03 1,04 1,28