Colgate-Palmolive Co. (CL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 775 000 832 000 888 000 906 000 736 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 760 000 576 000 513 000 433 000 407 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 004 000 4 051 000 4 404 000 4 038 000 3 341 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,35 0,32 0,33 0,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($775 000K + $760 000K) ÷ $4 004 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Colgate-Palmolive Co.
CL
0,38
Church & Dwight Co., Inc.
CHD
0,28
Procter & Gamble Co.
PG
0,29