Colgate-Palmolive Co. (CL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 17 967 000 17 421 000 16 471 000 15 693 000 15 544 000 15 454 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 719 000 7 046 000 6 454 000 6 368 000 6 313 000 6 174 000
Zysk ze sprzedaży brutto 10 248 000 10 375 000 10 017 000 9 325 000 9 231 000 9 280 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 6 565 000 6 407 000 6 019 000 5 575 000 5 389 000 5 497 000
Zysk operacyjny 3 603 000 3 879 000 3 910 000 3 688 000 3 783 000 3 783 000
Koszty odsetek netto 153 000 175 000 164 000 145 000 143 000 102 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 660 000 3 087 000 3 647 000 3 301 000 3 464 000 3 487 000
Podatek dochodowy 693 000 749 000 787 000 774 000 906 000 1 313 000
Udziały niekontrolujące 182 000 172 000 165 000 160 000 158 000 150 000
Zysk (strata) netto 1 785 000 2 166 000 2 695 000 2 367 000 2 400 000 2 024 000