Addus HomeCare Corporation (ADUS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 79 961 168 895 145 078 111 714 70 406
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 679 9 376 8 109 6 004 5 406
Należności w tys. USD 126 167 146 070 134 510 151 669 109 692
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 131 146 117 689 143 901 87 528 61 504
Wskaźnik płynności szybkiej 1,70 2,76 2,00 3,08 3,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($79 961K + $16 679K + $126 167K) ÷ $131 146K
= 1,70


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Addus HomeCare Corporation
ADUS
1,70
Amedisys Inc.
AMED
1,06
Chemed Corp.
CHE
0,88