Addus HomeCare Corporation (ADUS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 79 961 168 895 145 078 111 714 70 406
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 679 9 376 8 109 6 004 5 406
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 131 146 117 689 143 901 87 528 61 504
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,74 1,51 1,06 1,34 1,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($79 961K + $16 679K) ÷ $131 146K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Addus HomeCare Corporation
ADUS
0,74
Amedisys Inc.
AMED
0,22
Chemed Corp.
CHE
0,41