Addus HomeCare Corporation (ADUS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 951 120 864 499 764 775 648 791 518 119 425 715
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 651 381 594 651 538 538 469 553 379 843 310 119
Zysk ze sprzedaży brutto 299 739 269 848 226 237 179 238 138 276 115 596
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 216 942 189 418 169 679 133 569 105 025 76 902
Zysk operacyjny 68 737 65 936 44 507 34 752 24 337 23 772
Koszty odsetek netto 8 566 5 538 2 565 1 582 2 424 4 406
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 60 171 60 398 41 942 33 170 21 875 22 050
Podatek dochodowy 14 146 15 272 8 809 7 359 4 498 8 589
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 46 025 45 126 33 133 25 237 17 503 13 608