Adobe Inc (ADBE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(1 gru 2023)
2023/Q3
(1 wrz 2023)
2023/Q2
(2 cze 2023)
2023/Q1
(3 mar 2023)
2022/Q4
(2 gru 2022)
2022/Q3
(2 wrz 2022)
2022/Q2
(3 cze 2022)
2022/Q1
(4 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 842 000 7 516 000 6 601 000 5 653 000 6 096 000 5 764 000 5 299 000 4 701 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 018 000 1 043 000 988 000 888 000 835 000 1 002 000 1 021 000 1 090 000
Należności w tys. USD 2 224 000 1 851 000 1 685 000 1 801 000 2 065 000 1 723 000 1 588 000 1 685 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 251 000 8 334 000 8 019 000 7 437 000 8 128 000 7 438 000 7 385 000 7 197 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,34 1,25 1,16 1,12 1,11 1,14 1,07 1,04

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 842 000K + $1 018 000K + $2 224 000K) ÷ $8 251 000K
= 1,34


Analiza porównawcza

2023/Q4