Adobe Inc (ADBE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(1 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 17 606 000 31 570 000 12 868 000 11 171 300 9 030 010 7 301 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 165 000 3 730 000 1 722 000 1 672 720 1 195 000 1 010 490
Zysk ze sprzedaży brutto 15 441 000 27 840 000 11 146 000 9 498 580 7 835 010 6 291 010
Koszty badań i rozwoju 2 987 000 5 080 000 2 188 000 1 930 230 1 537 810 1 224 060
Koszty ogólnego zarządu 6 187 000 10 812 000 4 559 000 4 124 980 3 365 730 2 822 300
Zysk operacyjny 6 098 000 11 604 000 4 237 000 3 268 120 2 840 370 2 168 100
Koszty odsetek netto 51 000 192 000 73 000 88 893 -3 298 8 333
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 008 000 11 410 000 4 176 000 3 204 740 2 793 880 2 137 640
Podatek dochodowy 1 252 000 1 766 000 -1 084 000 253 283 203 102 443 687
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 4 756 000 9 644 000 5 260 000 2 951 460 2 590 770 1 693 950