Adobe Inc (ADBE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(1 gru 2023)
2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(1 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 409 000 17 606 000 15 785 000 12 868 000 11 171 300 9 030 010 7 301 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 354 000 2 165 000 1 865 000 1 722 000 1 672 720 1 195 000 1 010 490
Zysk ze sprzedaży brutto 17 055 000 15 441 000 13 920 000 11 146 000 9 498 580 7 835 010 6 291 010
Koszty badań i rozwoju 3 473 000 2 987 000 2 540 000 2 188 000 1 930 230 1 537 810 1 224 060
Koszty ogólnego zarządu 6 764 000 6 187 000 5 406 000 4 559 000 4 124 980 3 365 730 2 822 300
Zysk operacyjny 6 650 000 6 098 000 5 802 000 4 237 000 3 268 120 2 840 370 2 168 100
Koszty odsetek netto -156 000 51 000 96 000 73 000 88 893 -3 298 8 333
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 799 000 6 008 000 5 705 000 4 176 000 3 204 740 2 793 880 2 137 640
Podatek dochodowy 1 371 000 1 252 000 883 000 -1 084 000 253 283 203 102 443 687
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 5 428 000 4 756 000 4 822 000 5 260 000 2 951 460 2 590 770 1 693 950