Adobe Inc (ADBE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 096 000 11 596 000 5 992 000 4 176 980 3 228 960
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 835 000 1 986 000 756 000 783 140 312 499
Należności w tys. USD 2 065 000 3 756 000 1 398 000 1 534 810 1 315 580
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 128 000 13 864 000 5 512 000 8 190 940 4 301 130
Wskaźnik płynności szybkiej 1,11 1,25 1,48 0,79 1,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 096 000K + $835 000K + $2 065 000K) ÷ $8 128 000K
= 1,11


Analiza porównawcza

2022