Adobe Inc (ADBE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 gru 2023)
2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 842 000 6 096 000 5 798 000 5 992 000 4 176 980
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 018 000 835 000 993 000 756 000 783 140
Należności w tys. USD 2 224 000 2 065 000 1 878 000 1 398 000 1 534 810
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 251 000 8 128 000 6 932 000 5 512 000 8 190 940
Wskaźnik płynności szybkiej 1,34 1,11 1,25 1,48 0,79

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 842 000K + $1 018 000K + $2 224 000K) ÷ $8 251 000K
= 1,34


Analiza porównawcza

2023