Adobe Inc (ADBE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 gru 2023)
2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(1 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 428 000 4 756 000 4 822 000 5 260 000 2 951 460 2 590 770 1 693 950
Amortyzacja 872 000 856 000 788 000 757 000 736 669 346 492 325 997
Zmiana stanu należności 159 000 187 000 480 000 -136 809 219 231 97 610 384 935
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 746 000 298 000 -194 000 1 815 020 948 014 -2 590 810 1 058 470
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 302 000 7 838 000 7 230 000 5 727 000 4 421 810 4 029 300 2 912 850
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -360 000 -442 000 -348 000 -419 000 -394 479 -266 579 -178 122
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 776 000 -570 000 -3 537 000 -414 000 -455 584 -4 685 300 -442 877
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 182 000 -6 825 000 -4 301 000 -3 488 000 -2 946 040 -5 568 -1 183 740