Adobe Inc (ADBE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 gru 2022)
2021
(3 gru 2021)
2020
(27 lis 2020)
2019
(29 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(1 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 756 000 9 644 000 5 260 000 2 951 460 2 590 770 1 693 950
Amortyzacja 856 000 1 576 000 757 000 736 669 346 492 325 997
Zmiana stanu należności 187 000 2 358 000 -136 809 219 231 97 610 384 935
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 298 000 5 604 000 1 815 020 948 014 -2 590 810 1 058 470
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 838 000 14 460 000 5 727 000 4 421 810 4 029 300 2 912 850
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -442 000 -780 000 -419 000 -394 479 -266 579 -178 122
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -570 000 -7 074 000 -414 000 -455 584 -4 685 300 -442 877
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 825 000 -8 602 000 -3 488 000 -2 946 040 -5 568 -1 183 740