Advance Auto Parts Inc (AAP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 269 282 601 428 834 992 418 665
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 163 695 232 245 146 811 155 241
Należności w tys. USD 698 613 782 785 749 999 689 469
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 370 390 5 180 310 4 743 920 4 477 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,31 0,37 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($269 282K + $163 695K + $698 613K) ÷ $5 370 390K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Advance Auto Parts Inc
AAP
0,21
Autozone Inc.
AZO
0,12