Advance Auto Parts Inc (AAP)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja zapasów 1,26 1,30 1,24 1,23
Rotacja należności 15,97 14,05 13,48 14,08
Rotacja zobowiązań 1,50 1,55 1,54 1,59
Rotacja kapitału pracującego 16,49 10,04 6,62 7,97

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Cykl zapasów dni 289,71 280,19 294,49 296,60
Cykl należności dni 22,86 25,98 27,09 25,92
Cykl zobowiązań dni 243,04 235,87 236,25 229,00

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,60 7,20 6,91 6,77
Rotacja aktywów razem 0,93 0,90 0,85 0,86