Advance Auto Parts Inc (AAP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 11 154 700 10 998 000 10 106 300 9 709 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 192 620 6 069 240 5 624 710 5 454 260
Zysk ze sprzedaży brutto 4 962 100 4 928 750 4 481 610 4 254 750
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 247 950 4 090 030 3 731 710 3 577 570
Zysk operacyjny 714 151 838 717 749 907 677 180
Koszty odsetek netto 51 060 37 791 46 886 39 898
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 648 687 805 925 651 015 637 746
Podatek dochodowy 146 815 189 817 157 994 150 850
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 501 872 616 108 493 021 486 896