Yum Brands Inc. (YUM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 367 000 486 000 730 000 605 000 292 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 152 000 138 000 125 000 136 000 143 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 665 000 1 415 000 1 675 000 1 541 000 1 301 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,44 0,51 0,48 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($367 000K + $152 000K) ÷ $1 665 000K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Yum Brands Inc.
YUM
0,31
McDonald`s Corp
MCD
0,86