Yum Brands Inc. (YUM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 842 000 6 584 000 5 652 000 5 597 000 5 688 000 5 878 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 745 000 1 725 000 1 506 000 1 235 000 1 634 000 1 340 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 097 000 4 859 000 4 146 000 4 362 000 4 054 000 4 538 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 140 000 1 060 000 1 064 000 917 000 895 000 1 911 000
Zysk operacyjny 2 167 000 2 106 000 1 623 000 1 897 000 1 763 000 1 688 000
Koszty odsetek netto 527 000 544 000 543 000 486 000 452 000 440 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 662 000 1 674 000 1 020 000 1 373 000 1 839 000 2 274 000
Podatek dochodowy 337 000 99 000 116 000 79 000 297 000 934 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 325 000 1 575 000 904 000 1 294 000 1 542 000 1 340 000