Wynn Resorts Ltd. (WYNN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 522 530 3 482 030 2 351 900 2 215 000 2 971 250
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 79 061 64 672 69 485 83 104 156 773
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 287 880 1 880 890 1 982 880 1 882 060 1 930 290
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,02 1,89 1,22 1,22 1,62

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 522 530K + $79 061K) ÷ $1 287 880K
= 2,02


Analiza porównawcza

2021