Wynn Resorts Ltd. (WYNN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 36,57 26,30 45,95 61,33 55,33
Rotacja należności 18,87 10,47 19,08 24,28 28,14
Rotacja zobowiązań 15,00 11,74 15,50 12,70 13,89
Rotacja kapitału pracującego 2,37 1,08 7,57 8,85 4,22

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 9,98 13,88 7,94 5,95 6,60
Cykl należności dni 19,34 34,86 19,13 15,03 12,97
Cykl zobowiązań dni 24,33 31,09 23,55 28,74 26,29

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 0,43 0,23 0,69 0,72 0,74
Rotacja aktywów razem 0,30 0,15 0,48 0,51 0,50