Wynn Resorts Ltd. (WYNN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 756 820 3 763 660 2 095 860 6 611 100 6 717 660 6 306 370
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 382 930 2 588 070 1 743 220 4 067 050 4 086 280 3 963 390
Zysk ze sprzedaży brutto 1 373 900 1 175 600 352 642 2 544 050 2 631 380 2 342 980
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 830 450 796 592 720 849 896 670 761 415 685 485
Zysk operacyjny -282 665 -394 541 -1 232 040 878 305 1 199 100 1 048 850
Koszty odsetek netto 621 127 602 349 541 090 389 581 351 983 357 471
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -700 036 -1 011 520 -1 762 280 488 218 305 740 560 269
Podatek dochodowy 9 332 474 564 671 176 840 -497 344 -328 985
Udziały niekontrolujące -285 512 -256 204 -259 701 188 393 230 654 142 073
Zysk (strata) netto -423 856 -755 786 -2 067 240 122 985 572 430 747 181