Molson Coors Beverage Company (TAP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 442 100 358 700 637 400 616 300 1 308 900 532 700 770 100 731 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 465 700 607 600 457 200 505 500 457 000 369 600 297 300 434 200
Należności w tys. USD 1 091 700 968 500 879 400 991 600 1 086 700 717 200 687 100 817 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 514 300 3 555 300 3 622 200 3 779 800 4 891 900 3 596 300 3 909 600 4 310 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,54 0,54 0,56 0,58 0,45 0,45 0,46

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($442 100K + $465 700K + $1 091 700K) ÷ $3 514 300K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Molson Coors Beverage Company
TAP
0,57
Boston Beer Co., Inc.
SAM
0,98