Molson Coors Beverage Company (TAP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 868 900 801 700 960 900 328 200 600 000 525 200 442 100 358 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 297 900 353 100 360 700 382 400 378 900 368 700 465 700 607 600
Należności w tys. USD 879 400 1 080 400 1 144 200 925 400 866 200 988 700 1 091 700 968 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 092 600 4 237 700 3 829 900 3 306 200 3 375 400 3 591 200 3 514 300 3 555 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,50 0,53 0,64 0,49 0,55 0,52 0,57 0,54

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($868 900K + $297 900K + $879 400K) ÷ $4 092 600K
= 0,50


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Molson Coors Beverage Company
TAP
0,50
Boston Beer Co., Inc.
SAM
1,63