Molson Coors Beverage Company (TAP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 637 400 770 100 523 400 1 057 900 418 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 457 200 297 300 224 800 245 600 277 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 622 200 3 909 600 3 695 500 4 300 900 3 399 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,27 0,20 0,30 0,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($637 400K + $457 200K) ÷ $3 622 200K
= 0,30


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Molson Coors Beverage Company
TAP
0,30
Boston Beer Co., Inc.
SAM
0,19