Molson Coors Beverage Company (TAP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 868 900 600 000 637 400 770 100 523 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 297 900 378 900 457 200 297 300 224 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 092 600 3 375 400 3 622 200 3 909 600 3 695 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,29 0,30 0,27 0,20

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($868 900K + $297 900K) ÷ $4 092 600K
= 0,29


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Molson Coors Beverage Company
TAP
0,29
Boston Beer Co., Inc.
SAM
1,43