Molson Coors Beverage Company (TAP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 801 700 960 900 328 200 600 000 525 200 442 100 358 700 637 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 353 100 360 700 382 400 378 900 368 700 465 700 607 600 457 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 237 700 3 829 900 3 306 200 3 375 400 3 591 200 3 514 300 3 555 300 3 622 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,35 0,21 0,29 0,25 0,26 0,27 0,30

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($801 700K + $353 100K) ÷ $4 237 700K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Molson Coors Beverage Company
TAP
0,27
Boston Beer Co., Inc.
SAM
1,30