Molson Coors Beverage Company (TAP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 279 700 9 654 000 10 579 400 10 769 600 11 002 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 226 300 5 885 700 6 378 200 6 584 800 6 217 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 053 400 3 768 300 4 201 200 4 184 800 4 785 600
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 554 500 2 437 000 2 728 000 2 802 700 3 032 400
Zysk operacyjny 1 498 900 1 331 300 1 473 200 1 382 100 1 753 200
Koszty odsetek netto 258 300 271 300 272 700 298 200 343 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 239 000 -643 900 479 900 1 359 800 1 381 700
Podatek dochodowy 230 500 301 800 233 700 225 200 -53 200
Udziały niekontrolujące 2 800 3 300 4 500 18 100 22 200
Zysk (strata) netto 1 005 700 -949 000 241 700 1 116 500 1 414 200