Molson Coors Beverage Company (TAP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 702 100 10 701 000 10 279 700 9 654 000 10 579 400 10 769 600 11 002 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 333 300 7 045 800 6 226 300 5 885 700 6 378 200 6 584 800 6 217 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 368 800 3 655 200 4 053 400 3 768 300 4 201 200 4 184 800 4 785 600
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 779 900 2 618 800 2 554 500 2 437 000 2 728 000 2 802 700 3 032 400
Zysk operacyjny 1 438 200 1 041 100 1 498 900 1 331 300 1 473 200 1 382 100 1 753 200
Koszty odsetek netto 208 600 246 300 258 300 271 300 272 700 298 200 343 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 252 500 -62 500 1 239 000 -643 900 479 900 1 359 800 1 381 700
Podatek dochodowy 296 100 124 000 230 500 301 800 233 700 225 200 -53 200
Udziały niekontrolujące 7 500 -11 200 2 800 3 300 4 500 18 100 22 200
Zysk (strata) netto 948 900 -175 300 1 005 700 -949 000 241 700 1 116 500 1 414 200