Shoe Carnival, Inc. (SCVL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 62 973 132 404 106 532 61 899 67 021
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 308 10 264 8 411 5 529 11 534
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 157 285 153 708 130 901 122 506 70 784
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,48 0,93 0,88 0,55 1,11

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($62 973K + $13 308K) ÷ $157 285K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
0,48
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
0,18
Designer Brands Inc
DBI
0,17
Foot Locker Inc
FL
0,44