Regal Rexnord Corp (RRX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(1 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 540 600 659 600 1 143 300 688 500 723 600 702 500 624 700 672 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 224 000 224 300 200 400 167 900 134 200 141 200 166 900 145 100
Należności w tys. USD 918 700 1 013 900 1 028 300 797 400 816 000 854 800 832 200 785 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 305 400 1 381 100 1 405 800 1 002 200 1 052 800 1 120 800 1 056 600 1 095 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,37 1,69 1,65 1,59 1,52 1,54 1,46

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($540 600K + $224 000K + $918 700K) ÷ $1 305 400K
= 1,29


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Regal Rexnord Corp
RRX
1,29
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
1,09
Generac Holdings Inc
GNRC
0,95