Regal Rexnord Corp (RRX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 217 900 3 810 300 2 907 000 3 238 000 3 645 600 3 360 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 548 200 2 724 600 2 098 300 2 377 300 2 681 000 2 476 200
Zysk ze sprzedaży brutto 1 669 700 1 085 700 808 700 860 700 964 600 884 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 691 300 371 000 295 800 316 400 365 200 330 100
Koszty odsetek netto 82 000 53 000 33 900 47 400 53 300 52 900
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 613 800 284 600 250 600 303 800 292 200 277 200
Podatek dochodowy 118 900 68 500 56 800 61 200 56 400 59 100
Udziały niekontrolujące 6 000 6 200 4 500 3 700 4 600 5 100
Zysk (strata) netto 488 900 209 900 189 300 238 900 231 200 213 000