Regal Rexnord Corp (RRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 672 800 611 300 331 400 248 600 139 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 145 100 108 600 133 700 157 900 171 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 095 300 822 000 560 500 683 500 712 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,75 0,88 0,83 0,59 0,44

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($672 800K + $145 100K) ÷ $1 095 300K
= 0,75


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Regal Rexnord Corp
RRX
0,75
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
0,20
Generac Holdings Inc
GNRC
0,18