Regal Rexnord Corp (RRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 688 500 672 800 611 300 331 400 248 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 167 900 145 100 108 600 133 700 157 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 002 200 1 095 300 822 000 560 500 683 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,85 0,75 0,88 0,83 0,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($688 500K + $167 900K) ÷ $1 002 200K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Regal Rexnord Corp
RRX
0,85
Franklin Electric Co., Inc.
FELE
0,20
Generac Holdings Inc
GNRC
0,26