PGT Innovations Inc (PGTI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 66 548 96 146 100 320 97 243 52 650
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 76 214 92 951 48 191 24 425 17 528
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 185 354 135 861 90 476 56 097 68 720
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 1,39 1,64 2,17 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($66 548K + $76 214K) ÷ $185 354K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
PGT Innovations Inc
PGTI
0,77
Griffon Corp.
GFF
0,43