PGT Innovations Inc (PGTI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja zapasów 8,18 8,29 9,31 11,05 10,19
Rotacja należności 9,32 8,22 9,51 10,94 8,65
Rotacja zobowiązań 21,07 18,94 23,92 36,05 29,76
Rotacja kapitału pracującego 6,48 4,06 4,18 4,20 5,51

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Cykl zapasów dni 44,64 44,03 39,22 33,03 35,83
Cykl należności dni 39,17 44,38 38,39 33,36 42,18
Cykl zobowiązań dni 17,32 19,27 15,26 10,13 12,26

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 7,16 6,27 6,53 5,81 6,04
Rotacja aktywów razem 0,91 0,80 0,83 0,81 0,81