PepsiCo Inc (PEP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(30 gru 2023)
2023/Q3
(9 wrz 2023)
2023/Q2
(17 cze 2023)
2023/Q1
(25 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(3 wrz 2022)
2022/Q2
(11 cze 2022)
2022/Q1
(19 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 003 000 10 283 000 6 454 000 5 204 000 5 348 000 6 742 000 5 692 000 6 904 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 798 000 1 026 000 1 075 000 1 057 000 806 000 1 043 000 1 156 000 1 252 000
Należności w tys. USD 10 815 000 11 782 000 11 456 000 10 469 000 10 163 000 10 739 000 10 498 000 9 424 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 647 000 32 660 000 29 618 000 25 837 000 26 785 000 25 653 000 27 223 000 25 824 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,68 0,71 0,64 0,65 0,61 0,72 0,64 0,68

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 003 000K + $798 000K + $10 815 000K) ÷ $31 647 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2023/Q4