PepsiCo Inc (PEP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 43 566 000 23 001 000 17 645 000 21 893 000 31 027 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 52 440 000 23 372 000 20 461 000 22 138 000 20 502 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,83 0,98 0,86 0,99 1,51

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $43 566 000K ÷ $52 440 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2021