PepsiCo Inc (PEP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 26 950 000 21 539 000 21 783 000 23 001 000 17 645 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 647 000 26 785 000 26 220 000 23 372 000 20 461 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,85 0,80 0,83 0,98 0,86

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $26 950 000K ÷ $31 647 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2023