PepsiCo Inc (PEP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 003 000 5 348 000 5 988 000 9 551 000 5 738 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 798 000 806 000 980 000 874 000 747 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 647 000 26 785 000 26 220 000 23 372 000 20 461 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,34 0,23 0,27 0,45 0,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 003 000K + $798 000K) ÷ $31 647 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2023