PepsiCo Inc (PEP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 348 000 11 976 000 9 551 000 5 738 000 8 993 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 806 000 1 960 000 874 000 747 000 633 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 785 000 52 440 000 23 372 000 20 461 000 22 138 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,27 0,45 0,32 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 348 000K + $806 000K) ÷ $26 785 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022