PepsiCo Inc (PEP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 9 074 000 8 910 000 7 618 000 7 120 000 7 314 000 12 513 000 4 857 000
Amortyzacja 3 518 000 3 280 000 3 215 000 2 548 000 2 432 000 2 399 000 2 369 000
Zmiana stanu należności 652 000 -7 197 000 276 000 582 000 680 000 118 000 330 000
Zmiana stanu zapasów 112 000 -3 472 000 175 000 834 000 210 000 181 000 224 000
Zmiana stanu gotówki 4 655 000 -6 628 000 -3 563 000 3 813 000 -3 255 000 -10 517 000 3 385 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 442 000 10 811 000 11 616 000 10 613 000 9 649 000 9 415 000 9 994 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 518 000 -5 207 000 -4 625 000 -4 240 000 -4 232 000 -3 282 000 -2 969 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 495 000 -2 430 000 -3 269 000 -11 619 000 -6 437 000 4 564 000 -4 403 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 009 000 -8 523 000 -10 780 000 -3 819 000 -8 489 000 -13 769 000 -4 186 000