Owens Corning (OC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 615 000 1 323 000 968 000 757 000 1 099 000 751 000 810 000 748 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 117 000 94 000 122 000 108 000 117 000 190 000 186 000 141 000
Należności w tys. USD 987 000 1 300 000 1 413 000 1 388 000 961 000 1 304 000 1 358 000 1 395 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 324 000 1 826 000 1 832 000 1 933 000 2 104 000 2 014 000 1 974 000 1 999 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 1,49 1,37 1,17 1,03 1,11 1,19 1,14

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 615 000K + $117 000K + $987 000K) ÷ $2 324 000K
= 1,17