Owens Corning (OC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 5,36 5,83 6,37 5,37 5,06
Rotacja należności 10,16 9,05 7,68 9,30 8,89
Rotacja zobowiązań 5,31 5,74 6,22 6,81 6,37
Rotacja kapitału pracującego 6,72 6,07 6,05 9,78 9,51

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 68,15 62,64 57,31 67,92 72,13
Cykl należności dni 35,94 40,33 47,55 39,25 41,07
Cykl zobowiązań dni 68,71 63,63 58,65 53,59 57,26

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,62 2,19 1,85 1,86 1,85
Rotacja aktywów razem 0,91 0,85 0,74 0,72 0,72