Owens Corning (OC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 099 000 751 000 810 000 748 000 1 918 000 920 000 888 000 605 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 117 000 190 000 186 000 141 000 242 000 133 000 123 000 112 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 104 000 2 014 000 1 974 000 1 999 000 3 394 000 1 686 000 1 637 000 1 467 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,58 0,47 0,50 0,44 0,64 0,62 0,62 0,49

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 099 000K + $117 000K) ÷ $2 104 000K
= 0,58