Netflix Inc. (NFLX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 6 954 000 5 632 830 6 194 510 4 585 290 2 604 250
Aktywa razem w tys. USD 48 732 000 48 594 800 44 584 700 39 280 400 33 975 700
Operacyjny ROA 14,27% 11,59% 13,89% 11,67% 7,67%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $6 954 000K ÷ $48 732 000K
= 14,27%


Analiza porównawcza

2023