Netflix Inc. (NFLX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 31 615 600 29 697 800 24 996 100 20 156 400 15 794 300 11 692 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 19 168 300 17 332 700 15 276 300 12 440 200 9 967 540 7 659 670
Zysk ze sprzedaży brutto 12 447 300 12 365 200 9 719 740 7 716 230 5 826 800 4 033 050
Koszty badań i rozwoju 2 711 040 2 273 880 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 103 390 3 896 770 3 304 850 3 566 830 2 999 760 2 141 590
Zysk operacyjny 5 632 830 6 194 510 4 585 290 2 604 250 1 605 230 838 679
Koszty odsetek netto 706 212 765 620 767 499 626 023 420 493 238 204
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 263 930 5 840 100 3 199 350 2 062 230 1 226 460 485 321
Podatek dochodowy 772 005 723 875 437 954 195 315 15 216 -73 608
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 4 491 920 5 116 230 2 761 400 1 866 920 1 211 240 558 929