Netflix Inc. (NFLX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 31,97 36,92 40,92
Rotacja zobowiązań 28,54 20,70 23,28 18,45 17,70
Rotacja kapitału pracującego 23,67 12,78 4,93

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 11,42 9,89 8,92
Cykl zobowiązań dni 12,79 17,64 15,68 19,79 20,62

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 22,61 22,44 26,03 35,66 37,76
Rotacja aktywów razem 0,65 0,67 0,64 0,59 0,61