Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -2 269 910 -4 506 590 -4 012 510 930 228 954 843 759 872
Amortyzacja 810 053 758 604 739 619 647 102 566 972 521 484
Zmiana stanu należności -841 201 1 146 900 -54 531 19 860 11 288 -19 254
Zmiana stanu zapasów 30 512 35 824 -13 046 5 225 8 081 15 866
Zmiana stanu gotówki -799 660 -1 553 840 3 047 610 89 025 -12 339 47 843
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 210 020 -2 468 010 2 556 240 1 822 600 2 075 170 1 585 740
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 783 860 -752 843 -946 545 -1 637 170 -1 566 800 -1 372 210
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 755 900 -1 004 040 -975 362 -1 680 190 -1 502 710 -1 404 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 986 224 1 678 220 6 579 210 -53 388 -584 802 -133 000