Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 843 760 647 986 1 279 910 6 462 380 6 055 130 5 396 180
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 308 560 418 888 415 759 1 026 880 957 372 878 682
Zysk ze sprzedaży brutto 3 535 200 229 098 864 149 5 435 500 5 097 750 4 517 490
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 379 100 891 452 745 345 974 850 897 929 773 755
Zysk operacyjny -1 551 760 -2 552 350 -1 876 340 1 178 080 1 219 060 1 048 820
Koszty odsetek netto 801 512 2 072 920 482 313 272 867 270 404 267 804
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 276 700 -4 501 320 -4 000 050 911 365 969 310 770 614
Podatek dochodowy -6 794 5 267 12 467 -18 863 14 467 10 742
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -2 269 910 -4 506 590 -4 012 510 930 228 954 843 759 872