Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 946 987 1 746 650 3 300 480 252 876 163 851
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 450 893 269 243 154 103 306 733 241 011
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 054 850 3 730 430 1 913 900 3 584 390 3 150 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,54 1,80 0,16 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($946 987K + $450 893K) ÷ $5 054 850K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
NCLH
0,28
Royal Caribbean Group
RCL
0,29