Motorola Solutions Inc (MSI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 325 000 1 874 000 1 254 000 1 001 000 1 246 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 310 000 1 364 000 1 175 000 1 318 000 1 228 000
Należności w tys. USD 1 565 000 1 386 000 1 390 000 1 412 000 1 431 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 560 000 4 063 000 3 489 000 3 439 000 3 096 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,92 1,14 1,09 1,08 1,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 325 000K + $1 310 000K + $1 565 000K) ÷ $4 560 000K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Motorola Solutions Inc
MSI
0,92
Comtech Telecommunications Corp.
CMTL
0,86
Harmonic, Inc.
HLIT
0,70
Qualcomm, Inc.
QCOM
1,15
Viasat, Inc.
VSAT
2,03