Motorola Solutions Inc (MSI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 112 000 8 171 000 7 414 000 7 887 000 7 343 000 6 380 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 883 000 4 131 000 3 806 000 3 956 000 3 863 000 3 356 000
Zysk ze sprzedaży brutto 4 229 000 4 040 000 3 608 000 3 931 000 3 480 000 3 024 000
Koszty badań i rozwoju 779 000 734 000 686 000 687 000 637 000 568 000
Koszty ogólnego zarządu 1 450 000 1 353 000 1 293 000 1 403 000 1 254 000 979 000
Zysk operacyjny 1 740 000 1 717 000 1 414 000 1 633 000 1 401 000 1 326 000
Koszty odsetek netto 226 000 208 000 220 000 220 000 222 000 201 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 515 000 1 552 000 1 174 000 1 001 000 1 102 000 1 076 000
Podatek dochodowy 148 000 302 000 221 000 130 000 133 000 1 227 000
Udziały niekontrolujące 4 000 5 000 4 000 3 000 3 000 4 000
Zysk (strata) netto 1 363 000 1 245 000 949 000 868 000 966 000 -155 000