Hibbett Inc (HIBB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 16 015 17 183 209 509 66 632 61 856
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 351 25 005 16 348 9 392 16 243
Należności w tys. USD 12 850 13 607 11 905 8 477 9 470
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 327 752 194 864 225 320 233 661 173 273
Wskaźnik płynności szybkiej 0,16 0,29 1,06 0,36 0,51

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($16 015K + $23 351K + $12 850K) ÷ $327 752K
= 0,16


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Hibbett Inc
HIBB
0,16
Dicks Sporting Goods, Inc.
DKS
0,81