Hibbett Inc (HIBB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
2017
(28 sty 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 708 320 1 691 180 1 419 660 1 184 230 1 008 680 968 219 972 960
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 106 420 1 044 780 915 169 800 783 679 947 655 502 634 364
Zysk ze sprzedaży brutto 601 901 646 407 504 488 383 451 328 735 312 717 338 596
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 389 563 382 414 356 856 318 011 264 142 231 832 222 785
Zysk operacyjny 168 419 228 166 118 049 36 117 37 541 56 678 96 764
Koszty odsetek netto 1 455 274 436 -211 -17 231 268
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 166 964 227 892 97 952 36 328 37 558 56 447 96 496
Podatek dochodowy 38 907 53 579 23 686 8 984 9 137 21 417 35 421
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 128 057 174 313 74 266 27 344 28 421 35 030 61 075