Alphabet Inc (GOOG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 113 762 000 139 649 000 136 694 000 119 675 000 109 140 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 105 000 7 054 000 5 490 000 4 412 000 4 236 000
Należności w tys. USD 40 258 000 40 270 000 31 384 000 27 492 000 21 193 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 69 300 000 64 254 000 56 834 000 45 221 000 34 620 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,34 2,91 3,05 3,35 3,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($113 762 000K + $8 105 000K + $40 258 000K) ÷ $69 300 000K
= 2,34


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Alphabet Inc
GOOG
2,34
Alphabet Inc
GOOGL
2,34
Cogent Communications Holdings Inc
CCOI
2,61
Deluxe Corp.
DLX
0,87