Alphabet Inc (GOOG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 94,82 116,39 71,97 53,79 60,86
Rotacja należności 6,40 5,82 5,89 6,46 5,93
Rotacja zobowiązań 18,38 15,16 12,93 13,60 14,53
Rotacja kapitału pracującego 2,08 1,55 1,51 1,35 1,11

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 3,85 3,14 5,07 6,79 6,00
Cykl należności dni 57,05 62,76 62,00 56,54 61,59
Cykl zobowiązań dni 19,86 24,08 28,23 26,83 25,12

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 2,64 2,15 2,20 2,29 2,62
Rotacja aktywów razem 0,72 0,57 0,59 0,59 0,56