Alphabet Inc (GOOG)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 126 225 000 110 939 000 84 732 000 71 896 000 59 549 000
Zapasy w tys. USD 2 670 000 1 170 000 728 000 999 000 1 107 000
Rotacja zapasów 47,28 94,82 116,39 71,97 53,79

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $126 225 000K ÷ $2 670 000K
= 47,28


Analiza porównawcza

2022