General Motors Company (GM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 26 466 000 31 303 000 28 676 000 29 038 000 23 778 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 820 000 48 912 000 55 813 000 54 490 000 49 473 000
Należności w tys. USD 12 378 000 13 333 000 7 394 000 8 035 000 6 797 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 161 234 000 151 210 000 133 712 000 136 698 000 138 340 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,48 0,62 0,69 0,67 0,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($26 466 000K + $37 820 000K + $12 378 000K) ÷ $161 234 000K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
General Motors Company
GM
0,48
Ford Motor Co.
F
0,26
Tesla Inc
TSLA
1,25