General Motors Company (GM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 303 000 57 352 000 29 038 000 23 778 000 26 810 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 48 912 000 111 626 000 54 490 000 49 473 000 5 268 000
Należności w tys. USD 13 333 000 14 788 000 8 035 000 6 797 000 6 549 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 151 210 000 267 424 000 136 698 000 138 340 000 142 269 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,62 0,69 0,67 0,58 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 303 000K + $48 912 000K + $13 333 000K) ÷ $151 210 000K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
General Motors Company
GM
0,62
Ford Motor Co.
F
0,32
Tesla Inc
TSLA
1,05